Cadier en Keer

Parochiekantoor Cadier en Keer

Groenstraat 2
6267 EM Cadier en Keer

Openingstijden:
Dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur


+31(0)43-4071238
RSIN-nummer 824132427
parochiekantoorcdk@gmail.com

Onze Pastoor

Pastoor Wiel Eggen sma is van Limburgse afkomst. 

Hij is de tweede van zes kinderen, geboren toen zijn ouders in het begin van de oorlog uitweken van Maastricht naar Gulpen.

Later zijn ze weer teruggegaan naar Maastricht. 

In september, na de grote brand die het oude missiehuis in as legde, is Wiel aan de opleiding begonnen. 

Hij is vanaf het begin bij het Afrika Centrum betrokken geweest. 

In 1967 is hij gewijd door Mgr. Beel en naar Ghana gegaan. 

Daar heeft hij de taal geleerd en kort in de parochie gewerkt alvorens docent te worden op het Groot Seminarie. 

Hij is toen sociale antropologie gaan studeren in Canada en Parijs, bedoeld voor pastorale onderzoeken eerst in Centraal Afrika en toen Ghana. 

Hij is daar docent geweest maar ook in Heerlen en London en verder Afrika-secretaris aan de bisschoppelijke missieraad. 

De laatste tien jaar is hij studentenpastor geweest voor buitenlandse studenten en medewerker in de parochie van Amsterdam-West.

Hij ziet ernaar uit om nog heel wat jaren in de ‘oude omgeving’ actief te zijn, waar het kerkelijk leven ook bij jongeren zo levendig is.