Cadier en Keer

Parochiekantoor Cadier en Keer

Groenstraat 2
6267 EM Cadier en Keer

Openingstijden:
Dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur


+31(0)43-4071238
RSIN-nummer 824132427
parochiekantoorcdk@gmail.com

Zending

Wat is eigenlijk een zending? Volgens de Wikipedia: Zending is het verspreiden van het christelijk geloof in een andere cultuur. De motivatie hiervoor gaat terug op de Grote Opdracht die Jezus Christus aan zijn discipelen mee gaf voordat hij opsteeg naar de hemel. De term zending wordt met name gebruikt in protestantse kringen en de term missie wordt gebruikt in de Rooms-katholieke Kerk.

De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor het werk van de evangelieverkondiging. De zending van de Kerk is landelijk georganiseerd. Wij ondersteunen actief de volgende zendingsvelden: Venda-land in Zuid Afrika, Kwa ndebele in Zuid Africa, Brazilie (Parana)