Cadier en Keer

Parochiekantoor Cadier en Keer

Groenstraat 2
6267 EM Cadier en Keer

Openingstijden:
Dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur


+31(0)43-4071238
RSIN-nummer 824132427
parochiekantoorcdk@gmail.com

Administratie

 

Giro Kerkbestuur Cadier en Keer 10 30 463

Bankrekening t.n.v. Kerkbestuur NL74RABO 0109900111

 

Misintenties opgeven bij het Parochiekantoor: 

Groenstraat 2 - 6267EM - Cadier en Keer 

telefoon +31(0)43-4071238

Alleen op Dinsdag tussen 10.30 uur-12.00 uur en vrijdag van 15.30 uur-17.00 uur